Winkelwagen

Leeg

Staakboon Fortex - SD

Reuzenverpakking
Staakboon Fortex - SD
Deze vroege variëteit is opvallend door de hoge productie. De peulen zijn zeer lang, 25 tot 30cm. Ziekteresistent.
Het zaaien van staakbonen is erg geschikt voor kleine moestuintjes of teelt onder glas.
De staakbonen kunnen tot in een ver groeistadium geoogst worden, aangezien ze geen draden vormen.