Winkelwagen

Leeg

Staaksnijboon Mistica - SD

Reuzenverpakking
Staaksnijboon Mistica - SD
Deze sterkte en productieve variëteit vormt platte peulen van meer dan 25 cm. 2 handen vol voltstaan voor 4 personen.
Het zaaien van staakbonen is erg geschikt voor kleine moestuintjes of teelt onder glas. De staakbonen kunnen tot in een ver groeistadium geoogst worden, aangezien ze geen draden vormen.